Summa sidvisningar

onsdag 29 januari 2014

Prins Oskars skola

Kom häromdagen över en gammal göteborgskarta, "Plan af Göteborg med tillämnade nya anläggningar 1856". Det är alltid lika intressant med gamla kartor - vad finns kvar? vad är förändrat? Mycket av det som syns på nedanstående utsnitt ur kartan är borta: kanalen längs Västra Hamngatan,  artilleriregementets anläggningar, namnet Hästbacken. Men en del står kvar: Domkyrkan, läroverket och biskopshuset, Engelska kyrkan och delarna av artilleristallet väster om Magasinsgatan (som förhoppningsvis kommer att inrymma en ny konsthall så småningom). Och så då detta "Pr. Oskars Skola" vid Kaserntorget, vad var det för någonting?
 
 
Jo, "Pr." står för Prins och Prins Oskars skola var inrättad för undervisning av stadens "soldatbarn", dvs barn till militären vid artilleriet, i praktiken lika med Göteborgs garnison. Skolan kom till och startade sin verksamhet i juli 1810. Den uppkallades efter Carl Johan Bernadottes son Oscar, född 1799, men rimligen först sedan Carl Johan anlänt och blivit mottagen som Sveriges kronprins, tillika vederbörligen adopterad av kung Karl XIII, i november samma år. Det formella namnet blev Skolan Prins Oscar för Kungl. Göta artilleriregementes soldatbarn. Skolans verksamhet finansierades på olika sätt: genom den s k portpenningen, genom kollekt från stadens kyrkor, avkastning av mulbete på några av bastionerna, medel från artilleriregementets barnhuskassa och donationer från förmöget folk. Skolan inhystes först i ett vakthus vid Karlsporten och sedan på ett par andra ställen i närheten av regementskasernen, men från 1824 kom skolan in i en egen byggnad på Kaserntorget nr 7, ritad av en kapten J.F. Weinberg, som tidigare ritat även Willinska skolans hus.

Prins Oskars skola med adressen Kaserntorget 7, som den såg ut 1922. Foto Stadsmuseet.
Som mest hade skolan ett 100-tal barn. 1847 upphörde den att vara soldatbarnskola och blev istället enligt den nya skolstadgan församlingsskola i Garnisonsförsamlingen, och emottog därmed också skolpliktiga barn i allmänhet. För undervisningen svarade bataljonspredikanten, en underlärare och två lärarinnor. Under några år bedrevs också undervisning i skrädderi och skomakeri. 1858 tog den nybildade folkskolestyrelsen hand om församlingsskolorna och därigenom också Prins Oskar. 1870 övertog regementet lokalerna. Efter dess utflyttning till Kviberg köptes huset småningom av Svenska frälsningsarmén, som hade verksamhet där till 1953, då det revs för att bereda plats för ett nybygge.
 
Från Sven Gulin och Oscar Jonsson citeras följande om skolans verksamhet på 1850-talet
 
Ett hundratal soldatbarn, ca 60 gossar och 40 flickor, fingo här årligen undervisning i kristendom, historia, geografi, räkning och skrivning samt de äldre flickorna i fruntimmersslöjd. Alla erhöllo på skolans bekostnad s k paradkläder, vilka för gossarna bestodo av blå jacka med gul kant på kragen, vita byxor, känger, en blå mössa på vilken kompanimärke var fästat. Varje onsdag och lördag övades koralsång och på eftermiddagarna inövades gossarna i marsch och manöver. Eleverna hade fria medikamenter och läkarvård. Till uppmuntran av flit och sedlighet utdelades distinktionstecken. - Varje söndag tågade barnen i paradkläder till Garnisonskyrkan i Kronhuset.
 
Nog ser han ganska snäll ut, den siste underläraren på Prins Oskars skola,
Johan Lind (1820-1902), senare adjunkt på Seminariet.
______________________________________________
 
Gulin, Sven: Göteborgs hjärta, del I, 1977, sid. 55-57.
Jonsson, Oscar: Församlingsskolorna i gamla Göteborg. - Göteborg förr och nu1978; 13:5-43


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar