Summa sidvisningar

tisdag 1 mars 2011

Gammal man startar blogg

Den 1 mars 2011 startar jag alltså en blogg med den anspråkslösa eller möjligen anspråksfulla titeln Boksamlaren i Göteborg. Och samlat böcker har jag verkligen gjort, i åtminstone 60 år. Fast de äldsta böcker jag har kvar är daterade redan 1943.

En löpande förteckning över köpta och på annat sätt införskaffade skrifter har jag sedan 1959-10-24  (varför jag startade just då minns jag inte längre). Till en början på lösa, linjerade och maskinskrivna blad i A5-format i en blå pärm, från 1975 i svarta linjerade anteckningsböcker, från 1990 i ett dataprogram (Filemaker), som uppdaterats några gånger. Om jag i genomsnitt registrerat 200 böcker per år ger det en totalsiffra på drygt 10.000, men det är sannolikt för lågt räknat. Samtidigt har jag nog under åren gjort mig av med kanske 15-20 %. Kvar har blivit många ändå; numera tror jag mig dock balansera inflöde mot utflöde, någon ny bokhylla har inte behövt införskaffas de senaste åren.

Intressena har varit många under årens lopp och tyngdpunkten har skiftat en hel del. För närvarande är huvudinriktningen göteborgiana = litteratur om Göteborg. Men jag tror mig kunna säga att jag läser brett också andra områden, idag dock mer fack- än skönlitteratur. En tid samlade jag mycket av och om August Strindberg, men gav upp när jag insåg hur oframkomligt området var. Medicin, botanik, gotlandica, konst och konsthantverk, humor (pekoral, parodier, akademiska smädeskrifter mm), på senare år etnologi och historia.

Tanken med bloggen är inte bara att "vika ut sig" utan förhoppningsvis att komma i kontakt med likasinnade, utbyta kunskaper och erfarenheter. Går man in i bokhandeln i dessa readagar inser man att den som har bokliga intressen vid sidan av deckare, kokböcker, handböcker i självhjälp och kändisbiografier ingår i en krympande minoritet. I en bokhandel som mer tenderar att sälja paraplyer och pelargonior än just böcker. Det är trösterikt att antikvariatsbokhandeln tycks klara sig ganska väl, både virtuellt och IRL, så kanske vi ändå inte är ett utdöende släkte, vi bokälskare och boksamlare.

Tillägg 2018-02-20
Senaste åren  har jag genomfört en ganska omfattande utsortering ur mitt bibliotek. Vad som inte längre känts oundgängligt eller där jag tror mig veta att jag inte kommer att "läsa om" har fått stryka på foten. En del har jag sålt/försökt sälja på Bokbörsen, annat har jag skänkt bort, bl.a. till Göteborgs Hembygdsförbund. Denna utsortering har ibland känts vemodig, men mestadels tillfredsställande: varje enskild bok har tagits fram ur hyllan, blivit föremål för granskning och bedömning och det som är påfallande är att det som blivit kvar har fått en "ökad specifik vikt".

Min förhoppning att antikvariatsbokhandeln skulle klara sig ganska väl kan väl sju år senare sägas ha både infriats och inte: de fysiskt nåbara antikvariaten är i snabb minskning, medan handeln på nätet ökar. Det har blivit lättare att hitta det man vet att man letar efter, men svårare att finna sådant som man inte visste fanns. De kvalificerade antikvariat där man fortfarande kan ströva fritt och göra oväntade fynd är idag tyvärr få. Ibland kan man undra över vart alla böcker tar vägen; bokauktionerna i Stockholm och Lund är till stor del inriktade på internationellt gångbara dyrbarheter, på bokrean dominerar nytryck av gamla klassiker och prissänkta titlar från den gångna hösten. Svaret är väl att det mesta går till destruktion. Som ett ljus i mörkret lyser Föreningen för Västgötalitteraturs tre årliga auktioner, hoppas de orkar fortsätta.

1 kommentar:

  1. Mycket intressant, skall bli spännande att följa fortsättningen

    SvaraRadera