Summa sidvisningar

lördag 19 mars 2011

NYUTGIVET: Volvo i våra hjärtan

Sten Jönsson och Mikael Wickelgren (red.): Volvo i våra hjärtan - hur skall det gå? En närdiskussion om "nationalklenoden" Volvo. Liber förlag, Stockholm, 2011. 269 (1) sid. Hft. Introduktionspris 150 kr. Bokhandelspris okänt. Adlibris pris idag 308 kr.


Boken är redigerad av Sten Jönsson, som är professor emeritus i företagsekonomi vid Handelshögskolan i Göteborg och Mikael Wickelgren, som är forskare och lärare i företagsekonomi vid Högskolan i Skövde. Förutom redaktörerna medverkar sex andra författare och många fler Volvoanställda har genom intervjuer lämnat bidrag till framställningen. Boken ter sig som ett försök att i samma volym väga samman rätt mycket av Volvo-nostalgisk historik med en vetenskaplig företagsekonomisk analys och redaktörerna har också en ambition att ge goda råd inför framtiden åt det företag, där de många, som lämnat textbidrag till boken, under långa tider arbetat och helt klart har sitt hjärta.

Det är intressant, men för den som tidigare inte är kunnig inom området är texten bitvis något svårforcerad. Tyvärr är boken avslutad innan den senaste dramatiska utvecklingen, som ledde till kinesiskt övertagande av ägandet i Volvo Personvagnar. Det är inte heller helt lätt att se att det för Volvo - som idag är två bolag (AB Volvo och Volvo PV) med vitt skilda strukturer, ägarförhållanden och marknader - skulle kunna finnas en allena saliggörande framttidslösning. Det är bara att hoppas att den "volvoanda" som författarna hela tiden återkommer till som en avgörande ingrediens i Volvos historia och framgångssaga, kan få leva kvar under de nya företagsformerna.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar