Summa sidvisningar

fredag 16 mars 2012

Historiskt festtåg 1923

Huvudattraktionen under jubileumssommaren 1923 i Göteborg var förstås den Den Stora Utställningen, som högtidligen invigdes av Konungen den 8 maj. Men omfattningen av alla de delutställningar och arrangemang som följde under de kommande månaderna är svår att ta till sig - hur lyckades man gå i land med och koordinera allt som hände? En av de aktiviteter, som det inte skrivits särskilt mycket om, är det Historiska Festtåg, som gick genom staden på eftermiddagen invigningsdagen. Tåget startade vid 5-tiden på Heden och gjorde sedan en lång resa via Kungsportsavenyen och Östra Hamngatan ner till Skeppsbron, vidare över Järntorget, Linnégatan, Skanstorget och Vasagatan upp till Götaplatsen och via Korsvägen in på Liseberg, där det upplöstes. Festtåget hade arrangerats av den allestädes närvarande konstprofessorn Axel L. Romdahl och skisserna till tågets olika ekipage (de flesta bilburna) hade utförts av scenografen på Stora Teatern, Poul Kannewolf. Programmet som beskriver festtågets olika delar trycktes enligt Thomas Hernqvist upp i två versioner, där jag nyligen kom över ett exemplar av den lite enklare varianten på tunt och ömtåligt papper

Festtågsprogrammets omslag och en av sidorna som bl a beskriver ekipagen nr 11 (Karl X Gustavs
sorgehärolder) och nr 12 (Lars Gatenhjelms slup med örlogsflagg och slupkläde)
Tåget försökte i 16 olika avsnitt spegla den göteborgska historien. Efter de inledande härolderna kom sålunda Havet, Älven, Stenåldersfolket, Bronsåldern, Vikingarna och Sankt Sigfrid. Småningom nalkas man nyare tider och ägnar bl a Hantverket, Manufacturerna och Ostindiefararna sin tribut. Starten av tåget beskrivs i Göteborgs-Posten "inne på Heden är professor Romdahl, med biträde för det militära inslagets del av kapten Bergelin på artilleriet och vad det musikaliska beträffar av musikdirektör Werner på livhusarerna, i färd med att ordna det hela".

Det finns inte särskilt mycket publicerade bilder från Festtåget, men Stadsmuseet har viss dokumentation. När man ser dessa bilder nu 90 år senare - och med all reverens för värderingar, som ändrat sig sedan dess - så ser det faktiskt inte särskilt roligt ut. Bilderna ropar "buskis" lång väg. Också i göteborgspressens referat av Festtåget kan ana en viss raljant ton. Så här skriver GHT "Det hela förlöpte programenligt och liknade i någon mån en Chalmeristkortège, endast att mångfalden av beridet folk i granna uniformer satte en ståtligare prägel än vanligen på de utställda bilarna. De grupper som tågade till fots togo sig i regeln åtskilligt bättre ut än de allegoriska".

Ekipage nr 10 försöker ge en allegorisk bild av Hantverket. "Vi se hantverksmännen församlade kring
sina skrålådor och välkomnor". Foto Stadsmuseet.
Reportern beskriver så de olika ekipagen "Därefter följde Havet, vars sjögud och "lekfulla böljeflickor" på grund av sin tunnkläddhet ådrogo sig allas medlidande" (det hade varit kallt och regnat tidigare under dagen, men nu sken solen) "Älven symboliserades av Näcken som gned sin fiol uppe på en klippa. Stenåldersfolket stodo i djurhudar och böljande hår- och skäggskrud kring sin stendös". Låter måttligt upphetsande för våra öron och ögon, men kanske var åskådarna ändå nöjda. "Långt i förväg hade väldiga människoskaror samlats kring gatorna och torgen där det Historiska Festtåget skulle draga fram. Såväl Östra Hamngatans inre del som Allén voro sålunda i hög grad vad man på engelska benämner crowded" (GP). Och i någon mån ger nedanstående bild syn för sägen.

Här tar sig det Historiska Festtåget fram i närheten av Järntorget och i varje fall här finns
åskådarskaror i mångdubbla led. Foto Stadsmuseet.

Göteborgs mysterier = hemligheter

Inom medicinen talar man ibland om "lex duplicitatis": först dyker en patient upp med den mest sällsynta åkomma, som ingen nästan hört talas om, och sedan bara några dagar senare händer det otroliga: en andra patient med identisk sjukdomsbild. Detta är förstås ett fenomen som kan upplevas även i andra sammanhang, så även i boksamlandets värld. I många år hade jag letat efter ett hyggligt exemplar av kolportageromanerna Göteborgs mysterier och Göteborgs hemligheter eller hur de nu hänger ihop. Lyckades så komma över ett exemplar av mysterierna i höstas och skrev om det i ett inlägg här på bloggen den 13 februari. Och bara några dagar efter det att inlägget skrevs händer det oväntade, jag står inför ett andra exemplar, nu hemligheterna, hos Patrik Andersson i Lund.


Men en jämförelse samlingsbanden emellan visar verkligen hur det gick till i branschen på 1890-talet, i Göteborg liksom säkert på många andra ställen. När det gäller själva romantexten så är det som finns i min första volym Göteborgs mysterier (GM), såvitt jag kan bedöma, identiskt med det som tryckts i den andra volymen, Göteborgs hemligheter (GH). I vardera volymen finns två texter, den ena på 527 sidor (A)  och den andra på 336 sidor (B).

Men utan att förmodligen genera sig ett ögonblick så har titelsidorna till de båda deltexterna förändrats, både vad gäller textinnehåll och typografi.

Samlingsbandet GM innehåller sålunda först texten A med titelsidan "Göteborgs mysterier. Romantiserad skildring ur Göteborgslifvet från början af detta århundrade". Bearbetning och lokalisering af A-n. Svenska bokförlagsexpeditionen, Göteborg, 1895. Därefter texten B med titeln "Göteborgs hemligheter. Romantiserad berättelse ur Göteborgslifvet" af Zoé. 2:dra delen till En blodfläckad hemlighet. Med en xylograferad bild av Skansen Kronan. Olof Andréns förlag, Göteborg, 1891.

Samlingsbandet GH innehåller först texten B med titelsidan "Göteborgs hemligheter. Romantiserad skildring ur Göteborgslifvet" af Zoé. Med den tidigare nämnda bilden av Skansen Kronan. Olof Andréns förlag, 1891. Därefter texten A med titelsidan "En blodfläckad hemlighet. Romantiserad berättelse ur Göteborgslifvet i början av detta århundrade". 2:a serien till Göteborgs hemligheter. Bearbetning och lokalisering af O. A-n. Aug. Odéns förlag, 1890.

När jag jämför mina volymer med de som finns på UB Göteborg så är bibliotekets exemplar av GM identiskt med mitt, text, titelsidor och allt. Däremot är GH vad gäller titelsidan till texten B en aning avvikande, Undertiteln lyder här "Romantiserad skildring ur Göteborgslifvet i början af detta århundrade" och tryckåret är 1890. Allt övrigt är lika.

Uppenbarligen började tryckningen av de här aktuella texterna 1890 och fortsatte sedan i omgångar, i varje fall till 1895. Texterna och sannolikt även själva tryckarken såldes och köptes mellan olika förläggare. Som jag skrev tidigare är troligen den göteborgske redaktören J.A. Häthén inblandad i författandet. Dag Hedman skriver i antologin Brott, kärlek, äventyr (1995) att det också skulle finnas en upplaga eller "emission" utgiven med Häthén som namngiven författare; för detta har jag dock inte kunnat finna något belägg. 

Man kan tycka att det här finliret med olika text- och titelversioner knappast har något allmänt intresse. Och så är det säkert. Men otvetydigt ger en analys av de olika versionerna en inblick i hur text- och bokproduktionen gick till - i varje fall i vissa kretsar - kring förra sekelskiftet. Det man gärna skulle vilja veta mer om är i vilken upplaga texterna gick ut, hur de nådde sina (förmodligen intet ont anande) läsare och hur de mottogs av dessa.

torsdag 1 mars 2012

Boksamlarbloggen 1 år

Idag har denna blogg eller "blogg" eller vad man ska kalla det varit i gång precis ett år. Totalt 35 inlägg om skilda göteborgska företeelser, alla med någon anknytning till vad som är eller har varit skrivet. Böcker, författare, tidskrifter, inskriptioner, gatunummer, teckningar, noter. I stor utsträckning med fokus på människorna bakom det skrivna. Det har varit roligt och är roligt att skriva, det är därför jag håller på. Egentligen skriver jag kanske mest för mig själv, det är en utmaning att försöka omsätta vad jag läst eller inhämtat på annat sätt till ett hyggligt koncentrerat inlägg, som jag kan återkomma till. Som alla pedagoger känner till bevarar man kunskap bättre om man omsätter det lästa i egen omskrivning. Jag utger mig inte för att bedriva vetenskap, men vill gärna att det ska vara möjligt för en intresserad läsare att spåra källmaterialet. Det är mer grävande än forskning (om nu inte grävande är forskning) och mer krönikor än rapporter.

Jag har inte haft som målsättning att konkurrera med Blondinbella eller Carl Bildt, men det känns trevligt att bloggen vid det här laget har haft nästan 5.000 besök, färre i början, fler sista tiden, kanske 15-20 per dag. Så uppenbarligen finns en och annan likasinnad, som i varje fall finner bloggtiteln intressant nog att besöka - och förhoppningsvis också att ta del av ett och annat inlägg. En hel del kommentarer och kompletterande synpunkter har jag fått under året, både från kända och okända. Tack för det. Och fortsätt gärna!

Alltid trevligt att kika i andras hyllor. Så här kan det se ut i några av mina
Så jag tänker väl fortsätta på ungefär samma sätt, till den verkan det hava kan. Det finns många pusselbitar, som inte är sammanfogade, många intressanta personligheter som är värda att lyftas fram och aspekter på Göteborgs historia - i allmänhet och bokhistoria i synnerhet - som inte är beaktade i skrift. Förhoppningen är 10.000 besök före årets slut. Då har jag lovat bjuda några stycken på tårta.

Göteborgianagruppens vårprogram

Den till Göteborgs hembygdsförbund nära anknutna Göteborgianagruppen startar nu sitt sjätte verksamhetsår. Gruppen består av ett 30-tal personer, kvinnor och män med skiftande bakgrund, som delar ett starkt intresse för göteborgsk lokalhistoria. Här finns nördar och "vanligt folk", boksamlare och bibliofiler, fotografer, statyforskare, numismatiker och vykortssamlare. Alla med ett intresse för Göteborg - som det var, som det är och som det kanske blir - är välkomna till våra sammankomster. Det finns mycket att lära och alla göteborgare sitter säkert inne med kunskaper och minnen som är värda att diskutera och ta vara på. Vi har ingen medlemsavgift, anmäl ditt intresse till adressen jan.westin.goteborg@gmail.com så får du våra medlemsutskick.

Göteborgska mynt och medaljer
Gruppen inledde sitt vårprogram i måndags med ett intressant och trevligt föredrag av Bo Gustavsson, som med en imponerande numismatisk och lokalhistorisk kunskap berättade om hur mynt och medaljer kan spegla händelser och skeenden i Göteborgs historia. De första "göteborgsmynten" är från Karl IX:s Göteborg på Hisingen, bl a ett praktfullt 6 mark guldmynt med konungens bild. Gustaf II Adolf och Kristina gav sedan myntningsrättigheter till det nya Göteborg, men verksamheten hamnade i svårigheter och upphörde omkring 1670.

När det gäller medaljer och Göteborg finns betydligt mer att berätta och Bo har tidigare utgivt en skrift om medaljer med anknytning till Pehr Dubb och hans krets. Alldeles nyutkommen är en annat litet häfte, som behandlar Johan Frans Podolyn, myntsamlare och numismatiker. Podolyn (1739-1784) är en intressant person, som var verksam hos Alingsås manufakturverk och hos Sahlgren & Alströmer i Göteborg och också flitigt deltog i det göteborgska kulturlivet. Dessutom stor myntsamlare och initiativtagare till ett flertal medaljer, bl a över August Alströmer och sin fästmö Johanna Öhlander.

Minnesmedalj över Johan Frans Podolyn, präglat efter hans död
Bo gick sedan över till att berätta om mera moderna medaljer, bl a Ivar Johnssons arbeten, varav kan nämnas medaljen över Charles Felix Lindberg, "gubben i kubb" och dess tillkomsthistoria. Skrifterna om Pehr Dubb och Podolyn kan köpas via Göteborgs numismatiska förening, adress www.gwindor.net/gnf.htm.

Gruppens fortsatta vårprogram
Planerna för våren ser ut som följer
26 mars - "Vårt Göteborg". Vi inleder vad som förhoppningsvis kan bli en serie sammankomster, där medlemmar ur gruppen berättar om just "sitt Göteborg", barndomsminnen, hemmahörighet och annat värt att berätta. Den här gången blir det om Guldheden, Olivedal, Kungsladugård och Jakobsdal.
23 april - Landsarkivarien Ulf Andersson visar det nya Landsarkivet och berättar om sin nyutgivna bok om Fiskebäck.
28 maj - Mühlenbock och de andra herrarna runt Överåsberget. Jan Westin berättar.
11 juni (preliminärt) - Vandring bland kända och okända gravar på Örgryte gamla kyrkogård.
_______________________

Gustavsson, Bo: Medaljer med Pehr Dubb och hans nätverk. Göteborg, 2007. Göteborgs numismatiska förenings småskrifter nr 26.
Gustavsson, Bo: Johan Frans Podolyn. Myntsamlare och numismatiker. Göteborg, (2011). Göteborgs numismatiska förenings småskrifter nr 29