Summa sidvisningar

fredag 16 mars 2012

Göteborgs mysterier = hemligheter

Inom medicinen talar man ibland om "lex duplicitatis": först dyker en patient upp med den mest sällsynta åkomma, som ingen nästan hört talas om, och sedan bara några dagar senare händer det otroliga: en andra patient med identisk sjukdomsbild. Detta är förstås ett fenomen som kan upplevas även i andra sammanhang, så även i boksamlandets värld. I många år hade jag letat efter ett hyggligt exemplar av kolportageromanerna Göteborgs mysterier och Göteborgs hemligheter eller hur de nu hänger ihop. Lyckades så komma över ett exemplar av mysterierna i höstas och skrev om det i ett inlägg här på bloggen den 13 februari. Och bara några dagar efter det att inlägget skrevs händer det oväntade, jag står inför ett andra exemplar, nu hemligheterna, hos Patrik Andersson i Lund.


Men en jämförelse samlingsbanden emellan visar verkligen hur det gick till i branschen på 1890-talet, i Göteborg liksom säkert på många andra ställen. När det gäller själva romantexten så är det som finns i min första volym Göteborgs mysterier (GM), såvitt jag kan bedöma, identiskt med det som tryckts i den andra volymen, Göteborgs hemligheter (GH). I vardera volymen finns två texter, den ena på 527 sidor (A)  och den andra på 336 sidor (B).

Men utan att förmodligen genera sig ett ögonblick så har titelsidorna till de båda deltexterna förändrats, både vad gäller textinnehåll och typografi.

Samlingsbandet GM innehåller sålunda först texten A med titelsidan "Göteborgs mysterier. Romantiserad skildring ur Göteborgslifvet från början af detta århundrade". Bearbetning och lokalisering af A-n. Svenska bokförlagsexpeditionen, Göteborg, 1895. Därefter texten B med titeln "Göteborgs hemligheter. Romantiserad berättelse ur Göteborgslifvet" af Zoé. 2:dra delen till En blodfläckad hemlighet. Med en xylograferad bild av Skansen Kronan. Olof Andréns förlag, Göteborg, 1891.

Samlingsbandet GH innehåller först texten B med titelsidan "Göteborgs hemligheter. Romantiserad skildring ur Göteborgslifvet" af Zoé. Med den tidigare nämnda bilden av Skansen Kronan. Olof Andréns förlag, 1891. Därefter texten A med titelsidan "En blodfläckad hemlighet. Romantiserad berättelse ur Göteborgslifvet i början av detta århundrade". 2:a serien till Göteborgs hemligheter. Bearbetning och lokalisering af O. A-n. Aug. Odéns förlag, 1890.

När jag jämför mina volymer med de som finns på UB Göteborg så är bibliotekets exemplar av GM identiskt med mitt, text, titelsidor och allt. Däremot är GH vad gäller titelsidan till texten B en aning avvikande, Undertiteln lyder här "Romantiserad skildring ur Göteborgslifvet i början af detta århundrade" och tryckåret är 1890. Allt övrigt är lika.

Uppenbarligen började tryckningen av de här aktuella texterna 1890 och fortsatte sedan i omgångar, i varje fall till 1895. Texterna och sannolikt även själva tryckarken såldes och köptes mellan olika förläggare. Som jag skrev tidigare är troligen den göteborgske redaktören J.A. Häthén inblandad i författandet. Dag Hedman skriver i antologin Brott, kärlek, äventyr (1995) att det också skulle finnas en upplaga eller "emission" utgiven med Häthén som namngiven författare; för detta har jag dock inte kunnat finna något belägg. 

Man kan tycka att det här finliret med olika text- och titelversioner knappast har något allmänt intresse. Och så är det säkert. Men otvetydigt ger en analys av de olika versionerna en inblick i hur text- och bokproduktionen gick till - i varje fall i vissa kretsar - kring förra sekelskiftet. Det man gärna skulle vilja veta mer om är i vilken upplaga texterna gick ut, hur de nådde sina (förmodligen intet ont anande) läsare och hur de mottogs av dessa.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar