Summa sidvisningar

torsdag 1 mars 2012

Göteborgianagruppens vårprogram

Den till Göteborgs hembygdsförbund nära anknutna Göteborgianagruppen startar nu sitt sjätte verksamhetsår. Gruppen består av ett 30-tal personer, kvinnor och män med skiftande bakgrund, som delar ett starkt intresse för göteborgsk lokalhistoria. Här finns nördar och "vanligt folk", boksamlare och bibliofiler, fotografer, statyforskare, numismatiker och vykortssamlare. Alla med ett intresse för Göteborg - som det var, som det är och som det kanske blir - är välkomna till våra sammankomster. Det finns mycket att lära och alla göteborgare sitter säkert inne med kunskaper och minnen som är värda att diskutera och ta vara på. Vi har ingen medlemsavgift, anmäl ditt intresse till adressen jan.westin.goteborg@gmail.com så får du våra medlemsutskick.

Göteborgska mynt och medaljer
Gruppen inledde sitt vårprogram i måndags med ett intressant och trevligt föredrag av Bo Gustavsson, som med en imponerande numismatisk och lokalhistorisk kunskap berättade om hur mynt och medaljer kan spegla händelser och skeenden i Göteborgs historia. De första "göteborgsmynten" är från Karl IX:s Göteborg på Hisingen, bl a ett praktfullt 6 mark guldmynt med konungens bild. Gustaf II Adolf och Kristina gav sedan myntningsrättigheter till det nya Göteborg, men verksamheten hamnade i svårigheter och upphörde omkring 1670.

När det gäller medaljer och Göteborg finns betydligt mer att berätta och Bo har tidigare utgivt en skrift om medaljer med anknytning till Pehr Dubb och hans krets. Alldeles nyutkommen är en annat litet häfte, som behandlar Johan Frans Podolyn, myntsamlare och numismatiker. Podolyn (1739-1784) är en intressant person, som var verksam hos Alingsås manufakturverk och hos Sahlgren & Alströmer i Göteborg och också flitigt deltog i det göteborgska kulturlivet. Dessutom stor myntsamlare och initiativtagare till ett flertal medaljer, bl a över August Alströmer och sin fästmö Johanna Öhlander.

Minnesmedalj över Johan Frans Podolyn, präglat efter hans död
Bo gick sedan över till att berätta om mera moderna medaljer, bl a Ivar Johnssons arbeten, varav kan nämnas medaljen över Charles Felix Lindberg, "gubben i kubb" och dess tillkomsthistoria. Skrifterna om Pehr Dubb och Podolyn kan köpas via Göteborgs numismatiska förening, adress www.gwindor.net/gnf.htm.

Gruppens fortsatta vårprogram
Planerna för våren ser ut som följer
26 mars - "Vårt Göteborg". Vi inleder vad som förhoppningsvis kan bli en serie sammankomster, där medlemmar ur gruppen berättar om just "sitt Göteborg", barndomsminnen, hemmahörighet och annat värt att berätta. Den här gången blir det om Guldheden, Olivedal, Kungsladugård och Jakobsdal.
23 april - Landsarkivarien Ulf Andersson visar det nya Landsarkivet och berättar om sin nyutgivna bok om Fiskebäck.
28 maj - Mühlenbock och de andra herrarna runt Överåsberget. Jan Westin berättar.
11 juni (preliminärt) - Vandring bland kända och okända gravar på Örgryte gamla kyrkogård.
_______________________

Gustavsson, Bo: Medaljer med Pehr Dubb och hans nätverk. Göteborg, 2007. Göteborgs numismatiska förenings småskrifter nr 26.
Gustavsson, Bo: Johan Frans Podolyn. Myntsamlare och numismatiker. Göteborg, (2011). Göteborgs numismatiska förenings småskrifter nr 29

1 kommentar:

 1. Hej
  Jag bor på Södravägen 32/Burgårdsgatan 7 i Göteborg, ett vackert Jugendhus från 1909, som skadades svårt av en brand för några år sedan, men som nu är återställt. Styrelsen för bostadsrättsföreningen, i vilken jag ingår som sekreterare, har beslutat att ge ut en bok om husets historia. Det är ett ambitiöst projekt, En inbunden bok 50-100 sidor, bra tryck många illustrationer. Litet av det planerade innehållet:
  Området vid förra sekelskiftet
  Husets tillkomst
  Vilka flyttade in?
  Familjeliv för hundra år sedan. Lägenheterna
  Personer, familjer och affärsverksamhet i huset över åren
  Ägare genom åren.
  Bostadsrättsföreningen bildas
  Händelser och kuriosa
  Branden och återställningsarbetet

  Vi har tittat på gamla stadsplaner, arkitektritningar, mantalslistor och fotografier. Haft kontakt med Stadsmuseet Vi har lyssnat på hyresgäster och före detta hyresgäster och på barn, barnbarn och barnbarnsbarn till hyresgäster som inte längre är i livet.

  Vi är intresserade både av huset och dess omgivningar och om husets innevånare t ex handlanden Schlesinger, och Toll byggmästare Forshell. Vi är tacksamma för alla tips, fakta, referenser, fotografier, personliga vittnesmål etc

  Svante Kjellberg
  Södravägen 32
  4154 Göteborg
  031 408 302 , 070 399 1968
  svante.kjellberg@comhem.se

  SvaraRadera