Summa sidvisningar

lördag 23 april 2011

Flera bokauktioner men få göteborgsfynd

Bokauktioner finns det inte så många av numera så det gäller att bevaka de som dyker upp. Har man tur kan där finnas både sällsyntheter, svåråtkomliga småtryck och saker som man inte ens visste om. Men det gäller att bjuda dristigt och helst förstås att vara på plats. Under den gångna månaden har tre auktioner gått av stapeln, i Vara, Lund och Stockholm. Tyvärr hade jag inte möjlighet närvara på någon av dem, det blev inte heller många köp. Jag bjöd väl för dåligt.

Vara
Ett par tre gånger per år anordnar Föreningen för Västgötalitteratur mycket innehållsrika och välbesökta auktioner i Alléskolans lokaler i Vara. Det är start av visningen kl 08:00, så för göteborgare gäller tidig uppstigning om man skall hinna granska det erbjudna innan budgivningen startar kl 09:30. Det finns alltid mycket köpvärt och rätt ofta en hel del av göteborgsintresse, ibland fina band - men också mycket annat. Den här gången var det två små 1700-talstryck, som jag främst var ute efter, Elvius: Belägenheten af Götheborg igenom astronomiska observationer från 1748 och ett litet särtryck ur Götheborgska Magasinet 18 juli 1761, Aurelius: Beskrifning öfwer Götheborg, som jag aldrig tidigare träffat på. Men jag blev minsann överbjuden på båda. I övrigt kan noteras att den sällsynta Maximilian Axelsson: Vandringar i Göteborg och dess omnejd (1861), som bjuder på den första Mölndalsbeskrivningen, gick ända upp till 2.100 kr. I övrigt var det modesta priser. Manfred Flyckt: 48 göteborgsbilder från 1934 gick för 350 kr, skomakare Lidholms Petter Perssons första och sista Göteborgsresa (1885) för 220, Forssenius Minnestal vid firandet av Sahlgrenska sjukhusets hundraåriga tillvaro (1884) för 375 och den ytterst udda lilla skriften Förteckning öfver personer till hvilka denaturerad sprit ej får saluhållas. Tillhör Byrån för alkoholistvård i Göteborg (1915) fann en ny ägare för 625 kr.

Lyckades dock till ett facilt pris komma över Arvid Ahnfelt (red.): Sveriges firmor och män inom handel, industri och konst (1886), som jag letat länge efter. Boken innehåller ett 40-tal sidor om göteborgska företag, ofta med illustrationer av interiörer eller exteriörer. Bl a finns en intressant artikel om N.P. Pehrssons bokhandel, varav framgår att "lokalen är försedd med kolossala utställningsfönster och tillåter att på ett bekvämt, systematiskt och tidsenligt sätt ordna affärens skilda grenar, såsom in- och utländsk bokhandel, pappershandel, musikhandel och konsthandel, för hvilken sistnämnda afdelning särskildt inrättats ett vackert och stort utställningsfönster med mattbelagt golf och eleganta draperier". Sannolikt var det nödvändigt att med dylika åtgärder hävda sig i konkurrensen med de övriga tre stora bokhandlar, som samtidigt låg på Södra hamngatan, Wettergren & Kerbergs på hörnan mittemot (nr 21), Gumperts på nr 35 och Arwidssons på andra hörnet av Östra hamngatan (nr 37).

Ahnfelts Sveriges firmor och män från 1886 och en bild ur artikeln om Pehrssons bokhandel,
belägen på den bokhandelstäta Södra hamngatan (nr 23, hörnet av Korsgatan)
Lund
Crafoords i Lund hade den 7 april åstadkommit en fullmatad katalog till sin halvårliga bokauktion med många drygripar och sällsyntheter, mycket väl illustrerad. Jag var dock ute efter en enda sak, Ernst Moritz Arndts Resa genom Sverige 1804 (1808-09), som erbjöds i två mycket vackra halvfranska band från tiden. Arndt har en hel del intressant att säga om sitt besök i Göteborg. Men någon väntade ut mitt högsta bud och köpte sedan till snäppet över, försmädligt. I övrigt kan man notera att Cederbourgh (1739) gick för 4.000 i ett samtida men inte märkvärdigt band, och att Holmbergs Bohusläns historia I-III i förstaupplagan från 1842-45, tillsammans med Oedmans Chorographia Bahusiensis (1746) i ganska nötta band slutade på 3.000.

Stockholm
Stockholms auktionsverks "mellanauktion" den 5 april innehöll denna gången (som så ofta) mycket litet av göteborgskt intresse. Granbergs Staden Göteborgs historia (1814-15) i ett prydligt band gick för 1.100 kr. Jag hade bespetsat mig på en reseskildring av Léouzon le Duc: La Baltique (1855), som inleds med en skildring av författarens besök i Göteborg (Aberstén nr 292), bunden i ett samtida skinnband med Karl XV:s pärmexlibris, men inte heller här hade jag någon framgång.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar