Summa sidvisningar

torsdag 9 juni 2011

NYUTGIVET: Mera memorabilia från Jubileumsutställningen

Thomas Hernqvist: Jubileumsutställningen Göteborg 1923 - en grafisk resa: Supplementet. Skrifter utgivna av Arkivnämnden för Västra Götalandsregionen och Göteborgs stad, volym 10. Göteborg, 2011. 128 sid. Illustr. Hft. Pris hos Göteborgs hembygdsförbund 90 kr.

Till vänster den förra året utkomna sammanställningen av Jubileumsutställningens trycksaker,
till höger det nu utgivna supplementet
Den som trodde att Thomas Hernqvist i sin första publikation för ett år sedan tömt alla skrubbar och arkivboxar på tryckt material från Jubileumsutställningen kan till sin förvåning notera att här är ett lika tjockt häfte till, innehållande flera hundra ytterligare objekt i form av program, vykort, biljetter, inträdeskort och mycket annat. Till detta upplageuppgifter på serien jubileumsskrifter och på de utgivna katalogerna. Förstås något för kalenderbitaren, men ännu mer fascinerande är att se hur de samlade materiella lämningarna från utställningsåret ger en så livfull bild av både det dåvarande samhället och dess rådande värderingar och av hur typografi, tryckteknik och utformningen av illustrationer speglar sin tid. Den efterlämnade materialiteten låter oss stiga rätt in i 1920-talets Sverige. Och man inser verkligen hur omfattande utställningen och dess kringaktiviteter var. Alla upptänkliga organisationer och föreningar hade någon aktivitet i Göteborg den sommaren: ryttarspel, filatelistutställning, flygtävlingar, lantbruksmöten, folkskollärarmöten, värme- och sanitetsteknisk kongress och jag vet inte vad. Och text och noter till "Den gula paviljongen. Göteborgsutställningens populäraste dansmelodi" och affischen till spelfilmen "Boman på utställningen" finns med. Hoppas fler än katalognördarna hittar fram till boken.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar