Summa sidvisningar

fredag 5 augusti 2011

NYUTGIVET: Om gatans folk

Reckmann, Thomas: Gatan. Omslag och grafisk form Kerstin Kraft. Utgiven av Gatubolaget/Gatukontoret, Göteborg, 2011. 143 (1) sid. Illustr. Orig. pappbd. Begränsad upplaga för intern utdelning, ej i bokhandeln.


Göteborgs stads gatukontor som 1992 bolagiserades till Gatubolaget, upphörde under förra året med sin verksamhet efter 150 år i stadens tjänst. Orsaken var förändringar i konkurrenslagstiftningen, som inte längre tillät att bolaget kunde fortsätta i sin tidigare form. Av bolagets fyra affärsområdena såldes Konsult till ett privat företag, Entreprenad och Parkering överfördes till Park- och naturförvaltningen; endast Teknisk service kvarstår, framför allt med uppgiften att hantera stadens miljöpolitiska mål inom fordon och transporter.

Bokens första hälft är en kortfattad framställning över Göteborgs gatubyggnadshistoria, men också om avlopps- och parkeringsfrågor. Här finns många uppgifter samlade, som kan vara svåra att hitta på annat håll. Också bildmaterialet känns fräscht och ej så ofta reproducerat. Man kan t ex få veta när kullerstensbeläggningen på Gustaf Adolfs torg, Lilla torget och Drottningtorget ersattes av s k tuktad sten (1850, 1852 respektive 1858-59. Eller att militären i november 1964 på 10 timmar byggde en tillfällig pontonbro mellan Marieholm och Hisingen för att i katastrofläge kunna ersätta den då enda befintliga förbindelsen över älven (oklart hur länge den fanns kvar. Kanske till dess Älvsborgsbron öppnades för trafik 8 november 1966). Eller att den första gata i staden, som belades (ovanpå den gamla stenbeläggningen) med asfaltbetong var Stora Nygatan 1927.

Den andra hälften av boken upptas framför allt av intervjuer med och berättelser av tidigare anställda i Gatubolaget på olika nivåer och befattningar. Kanske inte av lika stort allmänintresse. Men ändå synd att man inte valt att göra boken tillgänglig i bokhandeln.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar