Summa sidvisningar

måndag 30 januari 2012

NYUTGIVET: Ur höstens bokflod

Den gångna hösten har medfört en strid ström (minst en dryg halvmeter) med böcker om Göteborg eller med göteborgsanknytning på något sätt. Det följande gör inte anspråk på att vara en fullständig förteckning över vad som utkommit, mer ett plock ur floden.

Louise Brodin: Axel Nilsson. Museiman och föregångare. Warne förlag, Sävedalen, 2011. 248 sid. Illustr. Förlagsband. Pris på nätet 184 kr.

I årets i särklass vackraste göteborgsbok berättar Louise Brodin om sin farfar, den förste museichefen på Röhsska museet. Louise har skämt bort oss med vackra böcker tidigare men den här tar priset. Texten är medryckande och intressant, layout, typografi, illustrationer och band föredömliga. Både författare, fotograf och förlag har stor heder av slutresultatet. Axel Nilsson (1872-1924) var uppenbarligen en kraftfull och karismatisk person med starka skånska rötter och aktivt verkande inom nästan alla samtida museiprojekt - Kulturen i Lund, Nordiska museet, Livrustkammaren, Skansen och så från 1909 Röhsska museet. Man får hans brokiga och färgstarka livshistoria återberättad med många inslag av familjeminnen. Samtidigt blir det en kavalkad av göteborghistoriska händelser och miljöer under åren fram till och med Jubileumsutställningen 1923. Ett nöje att läsa och många tidigare okända uppgifter om huvudpersonen och om den stad där han fick möjlighet att spela en så viktig roll.


Birgitta Kyrö Mattsson: Gator och torg - i mitt Göteborg. Med illustrationer av författaren. Tre Böcker förlag, Göteborg, 2011. 151 (1) sid. Illustr. Hft. Pris på nätet 154 kr.

Det finns gott om böcker - med eller utan bilder - som beskriver stadens geografi eller aspekter av den. Men den här boken är spännande, vi får vandra runt i mestadels innerstan tillsammans med en person, som dels är arkitekt och förstås därigenom ser på byggnader och miljöer på ett speciellt sätt, dels har varit borta en längre tid från staden och nu återser många delar av stadsrummet, som undergått stora förändringar. Det är trivsamt, personligt och ger nya infallsvinklar. Till detta kommer mycket charmerande akvarellerade teckningar. Tyvärr för dock författaren vidare den felaktiga uppgiften om att linbanan från Jubileumsutställningen till Liseberg gick från bergen ovanför Näckrosdammen. Så var det inte och de fundament som finns kvar avser bergbanan, som gick från utställningsområdet upp till fyren och utsiktstornet
i Johannebergsbergen. 


Persson, Maria (red.): Skatås - utgrävningen av en minneslucka. Bricoleur Press, Lindome, 2011. 156 (4) sid. Illustr. Hft. Finns i Stadsmuseets butik, pris 200 kr.

Arcini, Caroline och Bramstång Plura, Carina: Garnisonens gravar i Göteborg. Utgiven av Riksantikvarieämbetet, Stockholm. Arkeologiböcker, Stockholm, 2011. 106 (2) sid. Illustr. Förlagsband. Pris på nätet 188 kr.

Två fascinerande böcker med arkeologisk inriktning har nyligen utkommit. Boken om Skatås gräver inte efter forntida lämningar utan är verkligen "samtidsarkeologi", definierat brett som all "interaktion mellan materiell kultur och mänskligt beteende, oavsett tid och rum". Maria Persson, som lett arbetet, är doktorand på historiska institutionen i Göteborg och har tidigare bl a "grävt ut" en dansbana i Uddevallatrakten. Det man nu undersöker är spåren - i grävschakt, arkivhandlingar, gamla kartor och muntliga berättelser - av den period under och omedelbart efter andra världskriget, då Skatåslägret användes för förläggning ("internering") av holländska och polska kvinnor, som fördes till Sverige med de s k vita bussarna från tyska koncentrationsläger. För många göteborgare är detta en okänd del av vår historia, som författarna kallar det "en minneslucka".

Boken om "garnisonskyrkogården", belägen i jorden under den lilla träddungen framför Polishuset vid Skånegatan, tidigare en del av den gamla Tegelbruksängen innehåller en hel del av intresse. I första hand gravområdets historia, det var i bruk under åren 1721-1835, men föll sedan i glömska, väcktes lite till liv men föll i glömska igen. Den arkeologiska utgrävningen nu 2007-08 var mycket begränsad till sin karaktär och det var väl heller inte några sensationella fynd man gjorde, men det är bitvis spännande läsning om kroppslängden på garnisonssoldaterna, tänders omformning efter att ha sugit på en kritpipa i decennier och en del om sjukdomar och förmodade livsöden för några av de begravda man hittat. Dessutom får man sig till livs åtskilligt om livet i staden under garnisonstiden. Den ena av författarna är arkeolog, den andra osteolog.

Andersson, Mats och Forsberg, Anders: Göteborg och dess spårvagnar. Bilder från 2000-talets spårvägstrafik. Trafik-Nostalgiska förlaget, Stockholm, 2010. 96 sid. Illustr. Förlagsband. Pris på nätet 174 kr.

Det här är en presentbok till den sanne spårvagnsälskaren. Läckra bilder på gamla och nya spårvagnar, spårvagnar på alla upptänkliga linjer, spårvagnar på dagen och spårvagnar på natten, i sol och i regn och i snö. Mer bilder än fakta. Kanske mer inriktad på turistande "aficionados", texten är i varje fall både på svenska och engelska.


Björklund, Lisa (red.): Stiftelsen Göteborgs Barnhus 1737-2010. Barnhusets verksamhet och insatser för barn och ungdomar under närmare trehundra år. Göteborg, 2011. 96 sid. Illustr. Förlagsband. Finns i Stadsmuseets butik, pris 70 kr.

Göteborgs barnhus är en stiftelse, som räknar sina anor tillbaka ända till 1737. Under många år ända fram till 1924 drevs verksamheten - i stort sett enbart med donationsmedel - i barnhusbyggnaden vid Stampgatan. Huset står ännu kvar, utvändigt ganska väl bevarat men idag med annat innehåll. Numera driver stiftelsen ingen barnhemsverksamhet, men har ganska stora tillgångar och delar ut medel årligen till organisationer som verkar för barn och ungdom. Boken ger intressanta inblickar i hur barnhusverksamheten bedrevs och hur stiftelsens medel använts på senare år. Vem författaren är och varför skriften är utgiven just 273 år efter starten framgår dock ej.

Fuxén, Lars (red.): Göteborgs fäktklubb 100 år. 1911-12-20 - 2011. Göteborg, 2011. 75 (1) sid. Illustr. Förlagsband. Finns i Stadsmuseets butik, pris 100 kr. 

Den ärorika göteborgska fäktkonstens och fäkttävlandets historia från Per Henrik Lings insatser som resande fäktlärare 1809-11 till olympisk medalj för inte så länge sedan. Den idrottsintresserade känner möjligen igen namn som Kerstin Palm, Hans Lagerwall och Björne Wäggö.

Sjölin, Mats (red.): Att fånga det flyktiga. Göteborgs museum 150 år. Göteborgs stadsmuseum i samarbete med Carlsson bokförlag, Stockholm, 2011. 320 sid. Illustr. Förlagsband. Pris på nätet 291 kr.

Boken som utgivits i anslutning till Göteborgs musei 150-årsjubileum saluförs med ett uppseendeväckande ljusgrönt eller blekrosa omslag. Om detta finns det säkert olika åsikter. Innehållet har däremot rimligen ingen något att klaga på. Här finns en uppsjö av historiska minnen, fakta och framtidsblickar i ett 15-tal kapitel, alla skrivna av anställda vid eller med anknytning till museet. Många av texterna berör museets roll, målsättning och dess samspel med sina nyttjare, och hur dessa har växlat under de gångna decennierna. En mängd aspekter finns beskrivna, allt från de olika samlingarnas historia och ordnande till etnologiska fältstudier och stadslandskapets förändring. Boken är en verklig guldgruva, informationsrik och tankeväckande och ett måste för den som vill fördjupa sin kunskap om Göteborg.


Hall, Åke och Lindquist, Per: Flyget i Göteborg 100 år. 1911-2011. Norlén & Slottner förlag, Kristinehamn, 2011. 208 sid. Illustr. Förlagsband. Pris på nätet 267 kr.

Författarna till den här boken har "förutom att vara två av Göteborgs mer kända flyghistoriker, var för sig en mångårig yrkesbakgrund inom flyget ... Åke Hall som tekniker och Per Lindquist som pilot" (som det står på omslaget). Författandet i all ära, men det är framför allt den utomordentligt rika samlingen av fotografier från starten 1911 till idag som imponerar. Bland det intressantaste är den allra tidigaste flyghistorien med uppstigningar från Kvibergsfältet och Tingstadsvassen (och bilder på var dessa fält egentligen låg någonstans). Och sedan förefaller allt finnas dokumenterat från Torslanda, Landvetter och Säve, olika flygplanstyper, civila och militära, helikoptrar, fallskärmshoppare och en fransk Concorde, möjligen på sitt enda Göteborgsbesök.

Arnell, Anders: Fridas Gårda(g). Hur det började ... och fortsatte. Göteborg, 2011. 110 (2) sid. Illustr. Dekorerat pappband. Pris på nätet 109 kr.

Till sist en udda skrift. Och vad det här är eller utger sig för att vara för bok blir jag inte klok på. Hittade den till försäljning på ICA Focus på Örgrytevägen dagarna före jul, men har inte sett den i bokhandeln. Bokens huvudperson lystrar till namnet Frida Fokuson och mycket kretsar kring hennes förmenta aktiviteter i "Fokusons Ost-, Smör- och Ägghandel" på Fabriksgatan i Gårda. En del förefaller vara autentisk lokalhistoria, annat svävar helt i det blå. Inledningsvis står det "Bokens berättelser är fiktion. Händelser och gärningar som tillskrivs personer med kända namn är i hög grad produkter av författarens fantasi", vad nu det betyder. Författaren är säkert ute efter att provocera och mystifiera, men det vore intressant att få reda om där finns några korn av faktisk sanning.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar