Summa sidvisningar

fredag 19 april 2013

Masthuggs-indianen

Råkade komma över ett litet häfte med nedanstående utseende. Det omfattar 48 sidor, är tryckt på dåligt papper och utgivet på F. Gustavsons förlag, Göteborg, 1912. Innehållet utgörs av ett 30-tal visor "och andra dikter" med varierande tema. För många anges att de kan sjungas till melodier, som nog idag för de flesta är okända, t ex "Bärsan och smekan", "Kolhandlarne", "I Vestergylland", "Svännson" och "Portugal, Spanien". För en visa anges endast "Gammal bekant melodi".

 
Flertalet av visorna behandlar kärlekens nöjen och äktenskapets vanskligheter, sedda ur (vanligtvis manliga) perspektiv. En av texterna har rubriken "När kvinnan blir stadsfullmäktig" och förebådar vad som komma skall
 
                     När snart varje fruntimmer blir stadsfullmäktig
                     Uschyanemejtana, hålli där och dra ...
 
                     När gummorna sitta i rådet och morra
                     få gubbarna laga att barna är torra
                     Om flaskan befinnes från mjölk vara fri
                     så får dom försöka att själva ge di.
 
Men några texter har mer påtaglig göteborgsaknytning. Det finns en visa "Om brottningarne på Cirkus", som namnger ett antal för tiden förmodligen kända kraftkarlar - Lindberg, Boulanger, Beck-Olsen, Romoff och Antonovitsch. (Den mest för eftervärlden kände av göteborgsbrottarna, "Våran Gustavsson" hade gått ur tiden redan 1903). En visa handlar om "Engelska barkskeppet Carnmoney", som lämnade Göteborg den 10 oktober 1908. Men det gick inget sorgligt öde till mötes, som man möjligen kunde förmoda, det kom småningom fram med alle man ombord till Sydafrika. En annan visa handlar om "Smålandsstugan" i Slottsskogen.
 
Den förfärliga Tessin-olyckan
Ytterligare en annan - och mera tragisk - visa handlar om "Tessin-olyckan å Göta älv", som inträffade den 30 september 1911. En för tiden säkert mycket omtalad händelse. I dimma och mörker gick den nordgående ångaren Tessin - som gick i passagerartrafik mellan Göteborg och orterna längre upp efter älven - på grund vid Häljared, strax söder om Älvängen.
 
                     Vild är paniken
                     gräsliga skriken
                     hörda från älven i dimman den grå.
 
Ångaren Tessin i sin krafts dagar

Möjligen hanterade besättningen situationen olyckligt, i varje fall omkom sex personer. Småningom kunde dock fartyget bärgas, det såldes till Riga och gick där i trafik fram till andra världskriget.
 
Vem var redaktören/författaren?
Vem som var författare till de osignerade visorna och redaktör för häftet framgår inte. I en inledningsvisa står det dock "Jag skall för er sjunga om ni på mej hör/om den plats jag sköter som tidningsredaktör ... Mitt namn det vet ni nog/Det är herr Alfred Skog/på byrån träffas jag/varenda dag". Någon redaktör Alfred Skog finns dock inte upptagen i adresskalendrar för Göteborg det aktuella året.
 
På Gamla Masthuggets hemsida kan man finna en kommentar till "Masthuggs-indianen". Signaturen Liss, född 1937, skriver "Masthuggsindianer var ett nedsättande öknamn på alla oss som bodde i Masthugget. När jag var liten användes det av dom som bodde i finare stadsdelar. Även en del lärare sa så. Särskilt användes det när man talade, då kunde man få höra att man pratade masthuggsindianska".
Förlagets övriga produkter
Intressant är också att ta del av det lilla vishäftets baksida, där den gustavsonska officinens övriga trycksaker saluföres. Det är i sanning en blandad kompott. Här finns ytterligare vishäften och ett par av Alfred Lidholms ("den röe skomakarn i Haga") alster, bl a Bruden på Kinnekulle. Men också Prifferegler, utförliga och tydliga, Sexualhygien från den moderna världsåskådningens synpunkt samt Hårväxtmedel, en liten skrift, som upplyser om orsakerna till och kostnadsfria medel mot kalhet.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar