Summa sidvisningar

måndag 15 februari 2016

Kungliga autografer i Göteborg

Göteborgska inskriptioner 8

Jag vet inte hur gammal traditionen är att kungliga personer, i samband med invigningar och ceremonier av annat slag, ristar sitt namn i anslutning till det invigda föremålet. I varje fall för Göteborgs del torde ingen konung före Oscar II ha gjort någon sådan notering. Oscar gjorde det dock på åtminstone två platser, dels på en av pelarna i valvet vid entrébyggnaden till Kvibergs kaserner (där kansli och officersmäss var inrymda), dels på Sahlgrenska sjukhuset.

Fyra kungar på samma ställe
Valvet som omger entrén till Kviberg är tämligen unikt, då där faktiskt finns inristade namnen på våra fyra senaste regenter - Oscar II, Gustaf V, Gustaf VI Adolf och Carl XVI Gustaf. Oscar II satte dit sitt namn i anslutning till att Göta artilleriregemente (blivande A2) flyttade ut från den gamla artillerikasernen på Kungshöjd till de nya kasernerna vid Kviberg 1895. Gustaf V skrev sitt namn 1914, Gustaf VI Adolf 1951 och Carl XVI Gustaf 1980 (men då hade A 2 lagts ner och kasernerna tagits i bruk av luftvärnsregementet Lv6).

 
Entrévalvet till kanslihuset på Kvibergs kaserner med de fyra kungliga namnteckningarna (till vänster
Gustaf 1914, Gustaf Adolf 1951, till höger Oscar 1895 och Carl Gustaf 1980). Därunder t v skriver
Gustaf V sin namnteckning och t Carl XVI Gustaf sin (bilderna ur Lv6 50 år). 
Kungliga besök på Sahlgrenska sjukhuset
När det var dags att inviga "det fjärde" Sahlgrenska sjukhuset på sin nya - och som det vid den tiden säkert tedde sig ganska avlägsna - lokalisation i Änggårdsbergen, tillkallades konung Oscar II för att
"inmura slutstenen". Detta skedde den 24 augusti 1899. Hundra år och några månader senare gjorde kung Carl XVI Gustaf sjukhuset den äran, den 2 december 1999.
 
 
Under mellantiden hade dock såväl Gustaf V som Gustaf VI Adolf fått möjlighet att fästa sina namn på andra byggnader i sjukhuskomplexet. Gustaf V:s namn finns på en platta vid entrén till Jubileumskliniken, som tillkom med medel, som samlades in till konungens 70-årsdag 1928 och som invigdes 1943. Sexton år senare, på hösten 1959, var det dags att ta Centralkomplexet i "det femte" Sahlgrenska sjukhuset i bruk. Den gången var det Gustaf VI Adolf som fick förrätta invigningen och i samband därmed skrev han sin eleganta autograf invid stora entrén. För ovanlighetens skull fick då även drottning Louise få med sin - något blygsammare - signatur.
 
 
Gustaf VI Adolfs namnteckning finns också på en marmorplatta i det som idag är Aeroseum, men som vid det aktuella tillfället (15 maj 1955) var den nya berghangaren för dåvarande Göta flygflottilj (F 9) på Säve.
 
Gustaf V i farten
"Gamle kungen", som vi säger som uppnått mogen ålder, dvs V-Gurra, skrev sitt namn på ytterligare minst två platser. En är välkänd och flitigt återgiven, nämligen minnesstenen vid Kallebäcks källa, jag har tidigare berört den i ett inlägg (2014-11-16), den andra inte så lätt observerad, där den sitter på bergväggen bredvid trappan, som leder upp till gamla Navigationsskolan. Trappan kallas idag för Gunnar Carlssons trappor, till minne av skeppsredaren , chefen för Transantlantic mm, Gunnar Carlsson (1887-1967). Det som är lite egendomligt är att namnteckningen inte är åtföljd av varken datum eller anledning till inskriptionen. Det bara står Gustaf i karakteristisk stil på bergväggen. Att den skulle ha ristats i samband med någon invigning av Navigationsskolan föreföll rimligt, och med hjälp från Per M kan konstateras att det var om- och tillbyggnaden 1915-1916, som var anledning till kungens besök. I GHT den 8 juli 1918 beskrivs kungens besök och hans rundvandring i de nya lokalerna. "På vägen ner från skolan mot Magasinskvarteren ritade konungen sitt namn på en bergvägg av Kvarnberget, varefter konungen avreste hyllad av de församlade".
 
Till vänster Gustaf V i färd med att rista sitt namn på sockeln till minnesstenen vid Kallebäcks källa 1937, en liten kudde kan vara bra att sitta på när man är 79 år. I mitten trappan upp till f d Navigationsskolan (Gunnar Carlssons trappor). En pil markerar kung Gustafs namnteckning, som synes till höger.
Palmhuset
Den färskaste kungliga autografen återfinner vi i Palmhuset på Trädgårdsföreningen. Förmodligen när Palmhuset invigdes efter renoveringen 1986 var kung Carl Gustaf och drottning Silvia på besök, som framgår av den lilla minnessten, som ligger strax innanför entrén.
 
Så summerar vi de kungliga göteborgska autograferna kommer vi fram till följande
                Oscar II - 2 (Kviberg, Sahlgrenska)
                Gustaf V - 4 (Kviberg, Jubileumskliniken, Kallebäck, Navigationsskolan)
                Gustaf VI Adolf - 3 (Kviberg, Centralblocket Sahlgrenska, Säve)
                Carl XVI Gustaf - 3 (Kviberg, Sahlgrenska, Palmhuset)
 
Det är mycket möjligt att fler namnteckningar/inristningar finnes, om någon kan komplettera min lista är jag tacksam för besked. Jag trodde länge att Oscar II hade satt sitt namn någonstans på det som kallas Oscar II:s fort vid Käringberget, men enligt sakkunniga på området finns ingen sådan inskription. Och kronprinsessan Victoria har - såvitt känt - ännu inte ristat sitt namn någonstans i Göteborg. Däremot har faktiskt den norska kronprinsessan Mette-Marit för ett par år sedan lämnat sitt namn på en sten utanför Norska kyrkan på Skånegatan
 


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar