Summa sidvisningar

måndag 17 september 2012

Bokauktionspriser 1982-86

Städar i en garderob och hittar en låda med gamla antikvariats- och bokauktionskataloger. Återser ett antal prydliga snart 30 år gamla kataloger från Göteborgs auktionsverk 1982-86. Det var tider det! Två-tre gånger per år hölls särskilda bokauktioner, som regel omfattande ett 1000-tal utrop. Böckerna var under visningen uppställda i rummet innanför den stora auktionssalen två trappor upp, hyllorna finns kvar än idag, men - som det åtminstone förefaller - aldrig mer fyllda med böcker. Auktionerna samlade kanske ett 100-tal intresserade, kända och okända. Efter hand lärde man sig aktörerna i publiken, de som hade varit med länge satt förstås längst fram. Noviserna längst bak, ivrigt viftande för att bli sedda.


Det fordras sannolikt stor hemfallenhet åt bibliofilien för att kunna uppskatta läsningen av gamla bokkataloger, men för den rätte läsaren bjuder de mycket nöje. I mitt fall nöjde jag mig dock nu med att gå igenom de i varje katalog återkommande avsnitten om göteborgsk och västsvensk litteratur. Ett par välkända göteborgska boksamlares efterlämnade bibliotek fanns med bland det som auktionerades ut dessa år: Per-Olof Knapes, järnvägsman med stort intresse för vackra bokband (fast det bästa materialet såldes senare av Libris-antikvariatet i Stockholm), och Arvid Mårtenssons, legendarisk bokhandlare hos Gumperts och de sista åren på Gumperts antikvariat. Hans karakteristiska signatur på bakre pärmens insida återfinns i många böcker, som ännu cirkulerar. Några reflektioner efter genomläsningen

Standardlitteraturen kostade ungefär som idag
Det enklare materialet betingade priser, som inte skiljer sig mycket från vad man idag får betala. T ex Cederblad: Skisserade skildringar, 1884 (100 kr), Hjern: Göteborg i konsten, 1961 (325), Lagerbring: Guvernörer och landshöfdingar, 1917 (100), Palmqvist: Winga, 1945 (120), Bergendahl: Partille krönika, 1920 (325), Stenström: Örgryte, 1920-24 (230-900), Böö-dalens krönika (425), Lignell: Göteborgsbilder (275), Göteborgs spårvägar, 1929 (375). Priset växlade förstås med skick och bandtyp.

Andra lite ovanligare arbeten har gått upp i pris, men inte våldsamt, i förhållande till allmänna prisstegringen förmodligen ganska beskedligt. T ex Mankell: Aquarelle lithografier, 1884 (750-1.200), Berger-Björklund-Rydbergs Göteborg med dess omgivningar, 1859 (1.900), Brusewitz i original (350-600), Lagerberg-Thulin Gbg 300 år (950), Antologia Gothoburgensis (500-900), Fredberg (400-500), Granberg: Göteborgs historia, 1814-15 (500-800), Götheborgs Grädde och Utan namn, 1851-52 (850). För en bra Cederbourgh fick man betala upp mot 2.000 kr, för Oedman lika mycket och för Kalm kanske en bit över 3.000 kr.

Ovanliga arbeten var sällsynta (=sällan förekommande på auktionerna)
I det 10-talet kataloger som jag gått igenom finns inte mer än tillsammans ett 20-tal riktiga sällsyntheter och med det menar jag arbeten som sällan dyker upp, varken i de fysiska antikvariaten eller på nätet. Några exempel kan säkert reta aptiten. Alla skulle i dessa yttersta dagar betinga betydligt högre priser - men än en gång: inte kolossalt mycket mer.

G Bellander (utg.): Elfdrottningen, 1890. Utgiven till förmån för "Skollofskolonierna", folio. - 200 kr.
Sällskapet Småfoglarnas vänner: dess verksamhet och förhandlingar år 1869-72. - 375 kr.
Dargar Göte (pseud. för CRA Fredberg): Böljans dotter, del 1-2, 1888. - 250 kr.
Lyckans bok. Till Figge Blidberg ... på sextioårsdagen, 1919. Tr. i 75 ex. - 180 kr.
CM Heurlin: Iakttagelser under ett års "Midnattsmission" eller Göteborgs Bordellväsen afslöjadt, 1866. - 325 kr.
GA Boije: I Göteborg för femtio år tillbaka. Skara, 1884. I Berggrenbd. - 90 kr.
FE von Sydow: Om Göteborgs kanaler, 1904. - 240 kr.
CA Mebius: Göteborgs belysning. Historik, 1897, - 160 kr.
F Blidberg: Elektriska spårvagnar. Reseberättelse, 1897. - 250 kr.
J Rosén: Tal hållit uti kron-prinsen Gustafs ... närvaro den 15 october 1766 på Gymnasii Bibliotheket i Götheborg. - 525 kr.
G Brusewitz: Historiska anteckningar ... säteriet Jonsered, 1876. - 700 kr.
P Dubb: Berättelse om Chalmerska slöjde skolan, 1829. - 900 kr.
(EG Henschen): Apecu historique sur Gothembourg, 1819. - 100 kr.

För flera av ovanstående arbeten gäller att det rör sig om småtryck på ofta inte mer än något 10-tal sidor, häften som lätt förfares eller kommer bort i sorteringen vid genomgång av dödsbon och liknande. För samlaren är det ofta de små ovanliga trycken som är svårare att komma åt än vackert inbundna standardverk. Och de har dessutom fördelen att ta ringa plats, för många samlare ett klart plus.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar