Summa sidvisningar

måndag 17 september 2012

Boksamlaren åter igång

Alla som besöker nätet träffar då och då på hemsidor och bloggar, som inte uppdaterats på år och dag. Man vet inte om de nånsin kommer att göra det eller om skrivaren är försvunnen upp i det blå eller vad. Det är trist. Men ibland händer saker. Prioriteringar måste göras, vad som inte är tvingande får skjutas åt sidan. Så har det varit med denna blogg nu i exakt ett halvt år. Jag har istället ägnat skrivkraften åt författande och redigerande av ett stort bokprojekt "Femtio år med svensk hematologi", planerat att komma från trycket lagom till 50-årsjubileet för Svensk förening för hematologi i början av oktober. Hematologi är - som den latinkunnige snabbt inser - den medicinska specialitet som ägnar sig åt sjukdomar i blodet, i synnerhet i det blodbildande organet dvs benmärgen och det därmed sammanhängande lymfkörtelsystemet. En relativt senkommen specialitet, som gjort en fantastisk resa till följd av framgångar inom diagnostik och behandling, inklusive etablering av olika former av stamcells (benmärgs) transplantation, som på några decennier gått från laboratorieforskning till en (relativt) rutinmässig procedur. En spännande berättelse, nu bevarad för framtiden. Nog om detta.

Startmomentet vid transplantation av benmärg. Under aseptiska förhållanden, med donatorn i bukläge och efter lokal- eller ryggbedövning sugs 0.5-1.0 liter (blodblandad) benmärg ut via ett stort antal punktioner av bakre höftbenskammen. Efter preparering vitalfryses cellerna i minus 135 grader - som regel för senare användning.
Besöksstatistik
Medan jag sysslat med annat har i alla fall bloggen haft drygt 2.500 besök och via den utmärkta statistik, som Google tillhandahåller noteras t ex att drygt 300 av besökarna var hemmahörande i USA och att sökningar gjordes från de mest exotiska länder, t ex på flera ställen i Bortre Asien. Kul! Man kan också få reda på antalet sökningar på olika inlägg. Mest intresse har tydligen inläggen om Göteborgs stadsvapen (2011-03-31; 369 besök) och Stig Allan Agroths teckningar (2011-10-22; 327 besök) rönt.

Kommentarer
En hel del kommentarer har under de gångna månaderna kommit mig tillhanda på ett eller annat sätt. Mats F har oförtröttligt påpekat en olycklig formulering i inlägget om den bustrofedonska gatunumreringen (2012-02-15) och det sista stycket i texten har därför ändrats i enlighet med hans synpunkter. Flera har hört av sig angående inlägget om antikvariatet Samlaren (2011-03-12) och vill gärna höra också om andra antikvariat i Göteborg. Detta är ett förhållandevis bristfälligt "utforskat" område och det kan finnas anledning återkomma till Thulin & Ohlsons, Mellgrens, Gumperts, Lundqvists, Öhmans och andra vattenhål för samlaren, som nu tyvärr är nedlagda.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar