Summa sidvisningar

tisdag 23 december 2014

Skalders hus i Göteborg

Göteborgska inskriptioner 6

Göteborg är ju inte precis översållat med minnesmärken över skalders födelseplatser och författares arbetsmiljöer. Vilket möjligen kan ha samband med att antalet minnesvärda göteborgska skönlitterära andar har varit ganska få. Men Wadman har hedrats med en byst, som vandrat omkring på olika ställen i stan, Bellman (som ju inte hade mycket med Göteborg att göra) har en byst på Trädgårdsföreningen, Karin Boye har fått en liten fin staty framför Stadsbiblioteket, Evert Taube är ihågkommen på flera platser och Karl Gerhards huvud har återvänt till sitt fundament.

Men nu var det inskriptioner som frågan gällde. Och då har jag inte lyckats hitta minnesplattor över mer än tre författare: Bengt Lidner, Fritiof Nilsson Piraten och Karin Boye.


Minnesplattan på hörnet av fastigheten Magasinsgatan 7 i centrala Göteborg, där Bengt Lidner föddes. Det nuvarande huset är tämligen nyuppfört men minnesplattan är gammal.
Bengt Lidner
Bengt Lidner föddes på Magasinsgatan den 16 mars 1757, hans far var organist i den närliggande domkyrkan, men både han och hustrun dog när sonen blott var några år. Denne studerade vid Göteborgs gymnasium och skall där - åtminstone i hans egen version - en natt ha känt en "knäpp" i skallen och från att tidigare ha varit obegåvad och trög blev han nu påfallande intelligent. Historien om den "lidnerska knäppen" har levt kvar in i våra dagar. Själv genomgick jag någon sorts metamorfos i tonåren och fick av min älskade svensklärare, sedermera professorn Gustaf Fredén, höra att "nu tror jag Westin fått en lidnersk knäpp". Mitt uppsatsskrivande hade uppenbarligen fått ett lyft av alla naturskildringar jag läste och smygpoesi jag skrev under gymnasietiden.

Lidner fortsatte redan före 20-årsåldern till Lund och därifrån till Greifswald och andra tyska universitet, i omgångar åter till Stockholm, allt med varierande framgång. Efter en misslyckad och avbruten ostindisk resa och nya besök i Tyskland, Finland och Paris slutade han sitt själförbrännande liv i största fattigdom endast 35 år  gammal. Det är nog inte många som läser honom idag, men kanske någon minns från gymnasietiden första raderna i hans drama Spastaras död

                               På Nova Semblas fjäll, i Ceylons brända dalar,
                               varhelst en usling finns, är han min vän, min bror  ...

Minnesplattan i restaurang Henriksbergs entré, uppsatt av Piratensällskapet den 9 april 2000.
Piraten
Fritiof Nilsson, småningom även kallad Piraten, var ju skåning från Vollsjö, utbildade sig till jurist i Lund och hade sedan advokatpraktik i Tranås några år, men ägnade nog den tiden mer åt historieberättande i glada vänners lag och författarskap än åt sin juristkarriär. Han hade gift sig med tandläkaren Karin Jerlov, syster till professorn och chefen för barnbördshuset i Göteborg Emil Jerlov, och när hon 1929 öppnade praktik i Göteborg följde han några år senare efter. Paret bodde på Olivedalsgatan, men Piraten var en regelbunden gäst på Henriksbergs restaurang på eftermiddagarna och där satt han och skrev ner sina barndomsminnen. "Solen lyste, späd grönska sprang ut, älven glittrade blank, larmet från hamnen var som en symfoni" som han själv uttryckt det. På hösten var det som skulle bli hans succédebut färdig, Bombi Bitt och jag. Författaren bodde kvar i Göteborg ytterligare några år, han skrev färdigt Bock i örtagård här och han hade viss tjänstgöring vid rådhusrätten. Till hans glada umgänge hörde bland annat vännen från lundaåren, adjunkten Filip Liljeholm, välkänt universalsnille och beryktad lärare på Hvitfeldtska läroverket. Liljeholm skall till yttermera visso ha varit förebilden till extralärare Philip Strand i romanen Småländsk tragedi.

 
Karin Boye
Författaren Karin Boye föddes på adressen Vasaplatsen 11 och där har Karin Boye-sällskapet på hennes födelsedag 26 oktober 1991 fäst en minnesplatta vid entrédörren. Den lilla bilden över namnteckningen är hämtad från hennes exlibris. Ensam under stjärnorna, så som hon också var på kvällen den 23 april 1941 när hon tog sitt liv. Karin Boye levde sina första nio år i Göteborg och gick sina första skolår på Mathilda Halls skola på Karl Gustavsgatan, men kom sedan aldrig att ha närmare kontakt med staden. Hon hade dock släktingar kvar i staden och är begravd på Östra kyrkogården.
 
Det är möjligt att det finns fler minnesplattor över författare i Göteborg. Om någon känner till någon sådan är jag tacksam för en rad till adressen jan.westin.goteborg@gmail.com.
 
Barne, Jan-Axel: Piraten var göteborgare när han gjorde succédebut. - www.leopoldreport.com
Nilsson Piraten, Fritiof: Bland falska och äkta gentlemän i Lilla London. - www.leopoldreport.com

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar