Summa sidvisningar

tisdag 4 november 2014

Göteborgspolisen bedriver tidig PR

Vid ett antikvariatsbesök helt nyligen kunde jag inte låta bli att tillhandla mig ett litet häfte med titeln Göteborgspolisen - Din Polis, tryckt 1945 och förmodligen tillställd stadens samtliga hushåll, i varje fall är den tillägnad Göteborgs invånare av självaste polischefen, som då hette Ernst Fontell (som alla äldre göteborgare känner som skaparen av de s k fontellarna, en sorts belysta svart-gula trafikdelare, under många år försvunna, men nu åter synliga här och var i stan).
 
 
Den lilla broschyren ger ett titthål in till en värld, som var betydligt mer idyllisk än idag. "Din egen polis består av omkring åttahundra befattningshavare". Polisstationer fanns det en i vart och ett av de fem polisdistrikten. Poliskioskerna fanns det betydligt fler "De äro som regel inrymda i spårvägens eller pressbyråns kiosker och äro lätt igenkännliga på den blåvita polisskylten med orangegul lampa. Deras viktigaste uppgift är att tillhandahålla allmänheten direkttelefon till polisen". Vidare kan man läsa att "de uniformerade poliskonstaplarna ... patrullera dag och natt på stadens gator, vaka över ordning och trygga din säkerhet". Det var minsann ordning och reda på den tiden. På ett ställe anar man dock att det kanske låg annat än allmän PR (ordet uppträdde dock först 1959 i svenskan) bakom utgivandet av pamfletten
 
Poliskonstapeln är som nämnts specialutbildad för sin uppgift. Han vet därför bättre än allmänheten hur han bör handla i en situation, där han ingriper. Tänk på detta! ... Bistå honom när så behövs, och försvåra inte hans påfrestande arbete genom kritik eller på annat sätt medan han utför sin gärning ... Att oansvariga element ta parti mot polisen, då den gör ett ingripande, är förklarligt, men att kultiverade och omdömesgilla personer uppträda på detta sätt, förekommer praktiskt taget endast i Sverige. I andra länder i Europa är ett sådant handlingssätt uteslutet, enär polisens auktoritet där har ingått i folkets medvetande och betraktas som en naturlig sak.
 
Det har runnit lite vatten under broarna sedan dess. Men det ovan antydda problemet förefaller fortfarande vara aktuellt.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar